Bronbemaling

Waar jij aan de slag gaat met de aanleg van tunnels, ondergrondse parkeergarages, kelders, funderingen, riolering en andere ondergrondse leidingen zorgen wij dat je er ‘droog’ kunt werken. We noemen dat ook wel drainage of ontwatering. We voeren water uit de bodem zodat we het grondwaterpeil tijdelijk kunnen verlagen. Dat doen we door het aanbrengen van een systeem van filters voor onttrekking en infiltratie van water. Op die manier komt er op de bouwplek tijdelijk geen grondwater. Het opgepompte grondwater kunnen we met ons materieel verderop weer terugbrengen in de bodem. Dat doen we door de combinatie van bronbemaling én retourbemaling (DSI®).

Content Paragraphs

BoutenGeotron is de trotse aanbieder van DSI®: een innovatieve infiltratietechniek voor de retourbemaling van grondwater. Een techniek waarmee we grote hoeveelheden grondwater direct in de bodem terugbrengen. En dat werkt sneller en goedkoper dan traditionele retourbemaling. 

Bronbemalen bij jouw project

De hoeveelheid grondwater, de bodemopbouw en de grootte van het te bemalen gebied bepalen welke bemalingstechniek of combinatie van technieken het beste bij jouw project past. We leggen een systeem van filters aan waarbij we water onttrekken en op een andere plek infiltreren. We adviseren je hier graag over.

Verschillende soorten bronbemaling

Ieder werk vraagt om een ander soort bronbemaling. Hieronder een overzicht van de verschillende soorten bronbemaling.

DSI® retourbemaling

BoutenGeotron is de trotse aanbieder van DSI®: een innovatieve infiltratietechniek voor de retourbemaling van grondwater. Een innovatieve infiltratietechniek om snel grote hoeveelheden grondwater dichtbij een werkterrein opnieuw in de bodem terug te brengen. En dat werkt sneller en goedkoper dan traditionele retourbemaling. Met de DSI®-techniek boren we tot aan een watervoerende laag in de bodem. In deze laag retourneren we de totale hoeveelheid overtollig grondwater. Bovendien kan dit relatief dichtbij de bouwput, zodat de grondwaterstand in de omgeving gelijk blijft.

Vacuümbemaling

Het grondwater pompen we met een zelf aanzuigende pomp weg voordat het in een bouwput kan stromen. Vacuümbemaling kan in principe overal worden toegepast. Verticale vacuümbemaling kan in zettingsgevoelige gronden als klei en veen wel gevolgen hebben. Laat de afmetingen van de bouwput het toe? Dan is horizontale (vacuüm)bemaling een beter alternatief.

Deepwell bemaling

Met deze retourbemalingstechniek verplaatsen we enorme hoeveelheden water en zorgen we ervoor dat grondwater langdurig en stabiel op een gewenste diepte blijft. Er wordt gewerkt met krachtige onderwaterpompen, waardoor deepwell bemaling zeer geschikt is bij grote verlagingen en/of diepe grondwaterstanden.

Horizontale bemaling

Bij horizontale bemaling wordt grondwater met een horizontale drain opgepompt. Het is een techniek die we vooral toepassen bij bouwlocaties waar de oppervlakte te groot is voor verticale bemaling.

Spanningsbemaling

In gebieden met een afsluitende bodemlaag (zoals klei) is bij afgraving onvoldoende grondgewicht om de druk van grondwater en de afsluitende laag te keren. De balans tussen grond en water in diepere lagen kan dan verstoord worden. De bodem barst of er ontstaat welvorming. Met spanningsbemaling verlagen we de grondwaterdruk om dit risico te voorkomen.

Zwaartekrachtbemaling

Deze bemalingstechniek passen we vooral toe als de bodem uit grove lagen zand en/of grind bestaat. Via de zwaartekracht stroomt het grondwater naar bemalingsfilters die van boven open zijn zodat er geen vacuüm ontstaat.

Open bemaling

De eenvoudigste bemalingsmethode waarbij we overtollig neerslag- of grondwater met een klokpomp of vuilwaterpomp afvoeren. Open bemaling passen we vooral toe bij slecht doorlatende grondlagen zoals klei en veen.