Aardwarmtelussen

De belangstelling voor aardwarmte als alternatieve warmtebron groeit. De vraag naar aardwarmte-installaties voor woningen en kantoren daarmee ook. Bij BoutenGeotron leggen we tot op grote dieptes gesloten bodemenergiesystemen aan. En dat is maatwerk.

Middle section wrapper

Zo werkt een gesloten bodemenergiesysteem

Gesloten bodemenergiesystemen zijn geschikt om gebouwen te verwarmen én koelen. We noemen ze ook wel bodemwarmtewisselaars. Of ‘U-lussen’. Een gesloten bodemenergiesysteem pompt circulatie-vloeistof via buizen onder de grond door de bodem. Een warmtepomp brengt de vloeistof op een gewenste temperatuur. Zo wisselt de vloeistof via de ondergrondse buizen kou of warmte uit met de bodem. Door het gebouw te verwarmen, koelt de bodem af. Tijdens het koelen, warmt de bodem weer op.

Veilig boren

Op locatie boren we tot een diepte van wel 150 meter en brengen we warmtewisselaars verticaal de grond in. Hoe diep we boren en hoeveel warmtewisselaars nodig zijn hangt af van de bodemgesteldheid, de beschikbare ruimte en de grootte van het gebouw dat verwarmd of gekoeld moet worden.

Bottom section wrapper

Zo boren we

Rotary spoelboring

Dit doen we ook

rechte horizon geotechnische boring

Geotechnische boringen

Milieutechnische boringen

Bronbemaling

Waterbodemonderzoek

Hoe kunnen wij u helpen?