Bronbemaling

Grondwater oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te laten dalen. Dat is bronbemalen. Zo kan er droog gewerkt worden. Bronbemaling is dan ook vooral nodig bij de aanleg van ondergrondse parkeergarages, kelders, funderingen, rioleringen en andere ondergrondse leidingen.

Middle section wrapper

Een nieuwe kijk op retourbemaling

BoutenGeotron is de trotse aanbieder van DSI®: een innovatieve infiltratietechniek voor de retourbemaling van grondwater. Een techniek waarmee we grote hoeveelheden grondwater direct in de bodem terugbrengen. En dat werkt sneller en goedkoper dan traditionele retourbemaling. We vertellen u graag alles over het realiseren van een droge bouwput, zelfs onder grondwaterniveau. Intussen kunt u alvast meer lezen op de website van o2dit (DSI infiltratietechniek).

Bronbemalen bij uw project

De hoeveelheid grondwater, de bodemopbouw en de grootte van het te bemalen gebied bepalen welke bemalingstechniek of combinatie van technieken het beste bij uw project past. We adviseren u hierover graag. Bel of mail gerust.

 • Vacuümbemaling
  Met een zelfaanzuigende pomp pompen we het grondwater weg voordat het in een bouwput kan stromen. Vacuümbemaling kan in principe overal worden toegepast. Verticale vacuümbemaling kan in zettingsgevoelige gronden als klei en veen wel gevolgen hebben. Laat de afmetingen van de bouwput het toe? Dan is horizontale (vacüum)bemaling een beter alternatief.
   
 • Spanningsbemaling
  In gebieden met een afsluitende bodemlaag (zoals klei) is bij afgraving onvoldoende grondgewicht om de druk van grondwater en de afsluitende laag te keren. De balans tussen grond en water in diepere lagen kan dan verstoord worden. De bodem barst of er ontstaat welvorming. Met spanningsbemaling verlagen we de grondwaterdruk om dit risico te voorkomen.
   
 • Zwaartekrachtbemaling
  Deze bemalingstechniek passen we vooral toe als de bodem uit grove lagen zand en/of grind bestaat. Via de zwaartekracht stroomt het grondwater naar bemalingsfilters die van boven open zijn zodat er geen vacuüm ontstaat.
   
 • Horizontale bemaling
  Bij horizontale bemaling wordt grondwater met een horizontale drain opgepompt. Het is een techniek die we vooral toepassen bij bouwlocaties waar de oppervlakte te groot is voor verticale bemaling.
   
 • Deepwell bemaling
  Met deze retourbemalingstechniek verplaatsen we enorme hoeveelheden water en zorgen we ervoor dat grondwater langdurig en stabiel op een gewenste diepte blijft. Er wordt gewerkt met krachtige onderwaterpompen, waardoor deepwell bemaling zeer geschikt is bij grote verlagingen en/of diepe grondwaterstanden.
   
 • Open bemaling
  De eenvoudigste bemalingsmethode waarbij we overtollig neerslag- of grondwater met een klokpomp of vuilwaterpomp afvoeren. Open bemaling passen we vooral toe bij slecht doorlatende grondlagen zoals klei en veen.
   
 • DSI® retourbemailing
  Een innovatieve infiltratietechniek om snel grote hoeveelheden grondwater dicht bij een werkterrein opnieuw in de bodem terug te brengen.
Bottom section wrapper

Zo boren we

Rotary zuigboring

Rotary spoelboring

Dit doen we ook

rechte horizon geotechnische boring

Geotechnische boringen

Milieutechnische boringen

Aardwarmtelussen

Waterbodemonderzoek

Hoe kunnen wij u helpen?