Geotechnische boringen

Dagelijks komen vakmanschap en ervaring samen bij de medewerkers van BoutenGeotron. Stuk voor stuk mensen die hun expertise en energie steken in één ding: u verder helpen. Door snel te schakelen en het serieuze veldwerk te doen voor uw geotechnische, milieutechnische of grondwatertechnische project.

rechte horizon geotechnische boring
Middle section wrapper

Grondig veldwerk

Onze ervaren veldmedewerkers verrichten geotechnische boringen met het meest geschikte materieel. Vaak in combinatie met sonderingen, als de ondergrond uit klei, veen of zand bestaat. We nemen geroerde en ongeroerde grondmonsters voor geotechnisch-laboratoriumonderzoek. En we plaatsen peilbuizen om de grondwaterstand te kunnen monitoren. Zo verzamelen we belangrijke gegevens over de bodemgesteldheid ter voorbereiding van de bouw van bijvoorbeeld:

  • tunnels en andere ondergrondse werken
  • funderingen
  • dijken en meer grondconstructies
  • damwanden

Vakkundig en veilig uitvoeren

We voeren geotechnische boringen uit conform NEN 5119, classificatie vindt plaats volgens de NEN-EN-ISO 14688-serie. Peilbuizen plaatsen we conform NEN-EN-ISO 22475-1. En is mechanisch boren nodig? Dan houden we ons aan de BRL SIKB 2100, protocol 2101.D

Bottom section wrapper

Zo boren we

Avegaarboring

Handboren

Kernboringen

Pulsboren

Sonisch boren

Dit doen we ook

Milieutechnische boringen

Bronbemaling

Aardwarmtelussen

Waterbodemonderzoek

Hoe kunnen wij u helpen?