Milieutechnische boringen

Met milieutechnische boringen nemen onze veldwerkers de monsters die nodig zijn voor milieukundig onderzoek naar de kwaliteit van grond en grondwater. Onderzoeken die nodig en vaak verplicht zijn voor het aanvragen van bouw- of milieuvergunningen en het hergebruiken van grond, baggerspecie en bouwstoffen.

Middle section wrapper

Doortastend veldwerk

Hoe staat het met de bodemkwaliteit? In hoeverre is grond of grondwater verontreinigd? Is bodemsanering nodig? Kan de grond dan nog hergebruikt worden? Is een partijkeuring (AP04-keuring) nodig? Met handmatige en machinale boringen verzamelt ons team alle gegevens voor milieukundig bodemonderzoek. Om de kwaliteit van grondwater te bepalen, plaatsen we peilbuizen. Zo leggen we de basis voor uw onderzoek.

Vakkundig en veilig uitvoeren

Bij milieutechnische werkzaamheden houden we ons aan de (nationale) beoordelingsrichtlijnen en NEN-normen:

  • Landbodemonderzoek: BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002
  • Waterbodemonderzoek: BRL SIKB 2000, protocol 2003
  • Mechanische boringen: BRL SIKB 2100, protocol 2101
  • Milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond onderzoeken: NEN 5740
  • Milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie onderzoeken: NEN 7520
Bottom section wrapper

Zo boren we

Avegaarboring

Handboren

Pulsboren

Sonisch boren

Dit doen we ook

rechte horizon geotechnische boring

Geotechnische boringen

Bronbemaling

Aardwarmtelussen

Waterbodemonderzoek

Hoe kunnen wij u helpen?