Waterbodemonderzoek

BoutenGeotron is ook thuis in waterbodems. We voeren niet alleen surveymetingen uit. Voor grondig milieukundig onderzoek geven we ook inzicht in de kwaliteit van de waterbodem. Belangrijk en vaak zelfs verplicht, bijvoorbeeld om een bouw- of milieuvergunning aan te vragen. Of voor het vinden van een nieuwe bestemming voor slib en bagger.

Middle section wrapper

Inzicht in de waterbodemkwaliteit

Milieukundig waterbodemonderzoek is nodig bij het op diepte houden van watergangen, het verbeteren van de waterkwaliteit en het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Alle waterbodem die naar boven gehaald wordt, moet vooraf onderzocht worden op verontreinigingen.

Wat erin zit halen we naar boven

We bemonsteren met diverse technieken kleine wateren en grote vaarwegen. Daar onderzoeken we de kwaliteit van de waterbodem, slib en bagger. Na kwalificatie vindt weggeschepte waterbodem vaak een nuttige nieuwe bestemming. Daar werken we bij BoutenGeotron samen met onze K3-collega’s van GrondbankGMG graag aan mee.

Doen zoals het hoort

Bij alle milieutechnische werkzaamheden houden we ons aan de BRL SIKB 2000, protocol 2003.

Bottom section wrapper

Zo boren we

Vibrocore boren

Rotary zuigboring

Pulsboren

Dit doen we ook

rechte horizon geotechnische boring

Geotechnische boringen

Milieutechnische boringen

Bronbemaling

Aardwarmtelussen

Hoe kunnen wij u helpen?