Middle section wrapper

Title
Grondig en doordacht doorpakken

Text

BoutenGeotron is jouw specialist én partner in bodem-, milieu- en grondwatertechnische projecten. Van het serieuze mechanische boorwerk voor bodemonderzoek, bodemenergiesystemen tot saneringsfilters: als mechanisch grondboorbedrijf verzorgen we graag het complete pakket.  

Onze vakgebieden

Boringen voor infiltratie van water, bodemmonsters, peilbuizen, saneringsfilters en aardwarmtelussen. Waar wij klaar zijn, kan jij verder! Of het nu gaat om grondwatersanering, in situ bodemsanering of andere werkzaamheden waarvoor we bij BoutenGeotron graag jouw partner zijn in mechanische grondboringen.

Laatste nieuws

17 juni 2024

Altijd in de weer met (taart)bodem

13 juni 2024

Kwaliteit meten op 10 meter diepte in de groeve

21 mei 2024

Focus op boorwerk betekent einde bemalingsactiviteiten