Middle section wrapper

Title
Grondig en doordacht doorpakken

Text

BoutenGeotron is jouw specialist én partner in bodem-, milieu- en grondwatertechnische projecten. Van het serieuze mechanische boorwerk voor bodemonderzoek, bodemenergiesystemen, bemalingen en waterbeheer tot saneringsfilters: als mechanisch grondboorbedrijf verzorgen we graag het complete pakket.  

Onze vakgebieden

Boringen voor infiltratie van water, bodemmonsters, peilbuizen, saneringsfilters en aardwarmtelussen. Waar wij klaar zijn, kan jij verder! Of het nu gaat om grondwatersanering, in situ bodemsanering of andere werkzaamheden waarvoor we bij BoutenGeotron graag jouw partner zijn in mechanische grondboringen.

Laatste nieuws

08 november 2023

Bodemonderzoek voor 53 km lang waterstofnetwerk

10 oktober 2023

Uitleg geven over ons werk op open dag ‘Griftpark op z’n kop’ in Utrecht

13 september 2023

Bouwen aan het K3 van de toekomst