Boortechnieken

Met boren halen we letterlijk grond op om de bodemsamenstelling en grondeigenschappen in kaart te brengen. Of we maken er ruimte mee om sondes, peilbuizen of ander bemonsteringsapparatuur te plaatsen voor diepgaand bodemonderzoek.

Content Paragraphs

Avegaarboring

Direct push / slagboren

Handboren

Kernboringen

Pulsboren

Rotary spoelboring

Rotary zuigboring

Sonisch boren

Vibrocore boren

Hoe kunnen wij u helpen?