Middle section wrapper

Title
Grondig en doordacht doorpakken

Text

BoutenGeotron is jouw specialist én partner in bodem-, milieu- en grondwatertechnische projecten. Van het serieuze machinale boorwerk voor bodemonderzoek, bodemenergiesystemen, bemalingen en waterbeheer tot saneringsfilters:  we verzorgen het complete pakket.  

Onze vakgebieden

Het grondwater tijdelijk wegpompen voor de aanleg van parkeergarages en tunnels. Boringen voor infiltratie van water, bodemmonsters, peilbuizen, saneringsfilters en aardwarmtelussen. Waar wij klaar zijn, kan jij verder!

Laatste nieuws

23 november 2022

Werken in het Paleiskwartier

08 augustus 2022

Nauwelijks verspilling van grondwater bij project onderdoorgang A2-N2

05 mei 2022

Weten wat er in de bodem zit | project Witte Dame