Middle section wrapper

Title
Grondig en doordacht doorpakken

Text

BoutenGeotron is jouw specialist én partner in bodem-, milieu- en grondwatertechnische projecten. Van het serieuze mechanische boorwerk voor bodemonderzoek, bodemenergiesystemen, bemalingen en waterbeheer tot saneringsfilters: als mechanisch grondboorbedrijf verzorgen we graag het complete pakket.  

Onze vakgebieden

Boringen voor infiltratie van water, bodemmonsters, peilbuizen, saneringsfilters en aardwarmtelussen. Waar wij klaar zijn, kan jij verder! Of het nu gaat om grondwatersanering, in situ bodemsanering of andere werkzaamheden waarvoor we bij BoutenGeotron graag jouw partner zijn in mechanische grondboringen.

Laatste nieuws

13 september 2023

Bouwen aan het K3 van de toekomst

25 augustus 2023

Aan de slag voor de gemeente Eindhoven met inrichting grondwatermonitoringsnetwerk

23 juni 2023

Uniek werk: 103 inpandige boringen met elektrische boorstelling