Avegaarboring

Met avegaarboren halen we grond op om de bodemsamenstelling en grondeigenschappen te kunnen bepalen. Of we plaatsen er peilbuizen mee om ongeroerde monsters te kunnen steken.

Middle section wrapper

Volle avegaarboor

Een boormotor stuurt een ronddraaiende spiraal aan. Door de draaiende beweging schroeft de boor zichzelf in de grond en wordt de met grond gevulde boor omhooggetrokken. Deze techniek passen we vooral toe in cohesieve gronden (zoals klei) en zandgronden tot wel 25 meter diep.

Holle avegaarboor

In tegenstelling tot de volle avegaarboor heeft deze spiraalboor een holle binnenkant. Dat maakt het mogelijk om op gewenste diepten peilbuizen te plaatsen en ongeroerde monsters te steken. Bijvoorbeeld om de kwaliteit en stijghoogte van grondwater te bepalen.

Product segments

Deze boortechniek passen we toe bij