Kernboringen

Om de bodem tot op grote diepte te verkennen en bemonsteren, is kernboring een veel toegepaste techniek. Met een diamantboor boren we zelfs door harde formaties zoals beton, asfalt en gesteente.

Middle section wrapper

Zo werkt kernboren

De kernboor is een roterend verbuisd boorsysteem waar het bodemmonster in een losse kernvangbuis wordt opgevangen. We passen kernboringen vooral toe in harde formaties voor continue monstername. Op land, onder water en tot zeer grote dieptes.

Product segments

Deze boortechniek passen we toe bij