Pulsboren

Pulsboren is voor geotechnisch onderzoek een veelgebruikte en zeer gecontroleerde boormethode om bodemdiepte en laagdikte nauwkeurig te verkennen.

Middle section wrapper

Zo werkt pulsboren

Pulsboren is een boormethode waarbij we grond door middel van een verbuisd systeem (mantelbuis) opboren. Het zogenaamde puls slaan is een uiterst geschikte methode om heel nauwkeurig het bodemprofiel in kaart te brengen en peilbuizen nauwkeurig te plaatsen. Met pulsboren is het mogelijk om zowel geroerde als ongeroerde grondmonsters te nemen voor geotechnisch laboratoriumonderzoek. Met pulsboren garanderen we ook een goede plaatsing van de boor zodat klei- en leemlagen goed kunnen herstellen.

Product segments

Deze boortechniek passen we toe bij