Rotary spoelboring

De spoelboring is een veelgebruikte boring bij bronbemaling en bij het plaatsen van warmtelussen. De boring is snel te realiseren en er kan diep (tot maximaal 200 meter) worden geboord.

Middle section wrapper

Zo werkt spoelboren

De boorwagen wordt boven het te maken boorgat opgesteld. Naast het boorgat wordt een spoelgat gegraven. Het spoelgat wordt door een sleuf in verbinding gebracht met het boorgat. Vervolgens wordt het spoelgat met water gevuld. Dit water loopt via het spoelgat naar het boorgat. Daarna starten we de boring. Met behulp van een spuitpomp wordt het water uit het spoelgat opgezogen en onder druk in de boorbuizen met een diameter van 90mm gespoten. Als het water onder druk van de spuitpomp uit de boorbuizen stroomt, draait men de boorbuizen rond met behulp van een boormotor. Het water spoelt de grond los. Het losgeboorde materiaal wordt langs de boorbuizen en het boorgat omhoog geperst en komt via de sleuf in het spoelgat uit. De grond bezinkt in het spoelgat en het water wordt door de spuitpomp weer opgepompt. Als het boorgat op de juiste diepte is gebracht kunnen de boorbuizen uit het boorgat worden gehaald. Het boorgat moet vol met water worden gehouden. Dit water zorgt voor voldoende tegendruk op de wanden en voorkomt dat deze inzakken.

Product segments

Deze boortechniek passen we toe bij