Rotary zuigboring / luchtlift

De zuigboring is voor bronbemaling een veelgebruikte boring. Het is een nauwkeurige boormethode waarbij de diepte van de boring goed bepaald kan worden.

Middle section wrapper

Zo werkt zuigboren

De boorwagen wordt boven het te maken boorgat opgesteld. Naast het boorgat wordt een spoelgat gegraven. Het spoelgat wordt door een sleuf in verbinding gebracht met het boorgat. Vervolgens wordt het spoelgat met water gevuld. Dit water loopt via het spoelgat naar het boorgat. Daarna starten we de boring. Met behulp van een zuigpomp wordt het water uit het boorgat opgezogen door boorbuizen. De boorbuizen worden aangedreven door een boormotor. Vanuit de boorbuizen gaat de opgeboorde grond en water door de pomp naar het spoelgat. De grond bezinkt in het spoelgat en het water loopt via de sleuf terug in het boorgat. Als het boorgat op de juiste diepte is gebracht kunnen de boorbuizen uit het boorgat worden gehaald. Het boorgat moet vol met water worden gehouden. Dit water zorgt voor voldoende tegendruk op de wanden en voorkomt dat deze inzakken.

Product segments

Deze boortechniek passen we toe bij