Vibrocore boren

Vibrocore boren is een speciale en flexibel in te zetten boortechniek om de bodem van grote en kleine wateren te bemonsteren.

Middle section wrapper

Zo werkt vibrocore boren

Vanaf een schip of ponton zetten we een 1 tot 6 meter lange kernbuis overboord. Met een slaghamer trilt de kernbuis tot 3 meter de waterbodem in bij waterdieptes tot 40 meter.

Product segments

Deze boortechniek passen we toe bij