Wij verzorgen de uitvoering voor aannemers, projectontwikkelaars, overheden, ingenieursbureaus, zandwinners en bouw- en baggerbedrijven in geotechnisch en milieukundig onderzoek. We denken mee en voeren het veldwerk uit, van a tot z. In Nederland en ver daarbuiten. Zo nemen we monsters voor milieukundig onderzoek om de kwaliteit van grond en grondwater te kunnen meten.

Middle section wrapper

Milieutechnisch onderzoek

Met milieutechnische boringen nemen onze veldwerkers de monsters die nodig zijn voor milieukundig onderzoek naar de kwaliteit van grond en grondwater. Onderzoeken die nodig en verplicht zijn voor het aanvragen van bouw- of milieuvergunningen en het hergebruiken van grond, baggerspecie en het vinden van bouwstoffen.

Waterbodemonderzoek

Of het nou om grote of kleine wateren gaat. Wij nemen de monsters en zorgen dat ze bij het laboratorium terecht komen. Zo kunnen we voor jou de kwaliteit van de waterbodem onderzoeken. Voor grondig milieukundig onderzoek zorgen we dat je inzicht krijgt in de kwaliteit van de waterbodem. Belangrijk en vaak zelfs verplicht, bijvoorbeeld om een bouw- of milieuvergunning aan te vragen. Of voor het vinden van een nieuwe bestemming voor slib en bagger. 

Bottom section wrapper

Dit doen we ook