Infiltratie van regenwater

Steeds vaker hebben we te maken met heftige regenval waardoor er wateroverlast kan ontstaan. We bieden daarom DSI® infiltratieputten die een goed alternatief zijn om het hemelwater af te koppelen van het riool.

Content Paragraphs

Oplossing voor overlast regenwater

We hebben steeds vaker te maken met meer weersextremen. Als het regent, valt er in een korte tijd zoveel neerslag dat het riool dit niet kan verwerken. Vooral in steden ontstaat hierdoor wateroverlast. Door het toepassen van de DSI®-techniek, oftewel het aanleggen van infiltratieputten, kunnen we zorgen voor een snelle afvoer in de onderliggende bodem. Grote hoeveelheden regenwater worden in de grond geïnfiltreerd. Het regenwater wordt op die manier via diepere waterafvoerende lagen in de bodem afgevoerd. Dit voorkomt dat het riool bij hevige regenval overbelast raakt en voorkomt water op straat. DSI® is een duurzaam en relatief eenvoudig systeem dat niet veel ruimte inneemt. Daardoor past het goed in stedelijke gebieden. De techniek brengt op de lange termijn minder kosten en onderhoud met zich mee dan andere systemen. Infiltratie van regenwater helpt bovendien op de lange termijn uitdroging van de bodem voorkomen.

Hoe werkt de DSI®-techniek?

De diepte van een infiltratieput varieert van circa 12 tot 20 meter. De diepte is afhankelijk van waar de water doorvoerende bodemlaag zich bevindt. Het water komt in de waterput terecht via één of meerdere straatkolken. Bovenin de infiltratieput zit een filter dat het regenwater zuivert tot een hoge kwaliteit. De spuitmond onderin de afvoerbuis zorgt samen met de druk van de bovenliggende waterkolom voor een snelle afvoer van het water. Het water wordt na infiltratie afgevoerd in de bodem.