Milieutechnisch onderzoek

Met milieutechnische boringen nemen onze veldwerkers de monsters die nodig zijn voor milieukundig onderzoek naar de kwaliteit van grond en grondwater. Onderzoeken die nodig en verplicht zijn voor het aanvragen van bouw- of milieuvergunningen en het hergebruiken van grond, baggerspecie en het vinden van bouwstoffen.  

Content Paragraphs

Doortastend veldwerk

Hoe staat het met de bodemkwaliteit? In hoeverre is grond of grondwater verontreinigd? Is bodemsanering nodig? Kan de grond dan nog hergebruikt worden? Is een partijkeuring (AP04-keuring) nodig? Met handmatige en machinale boringen verzamelt ons team alle gegevens voor milieukundig bodemonderzoek. Om de kwaliteit van grondwater te bepalen, plaatsen we peilbuizen. Voor bodemsanering plaatsen wij de gevraagde filters.

Zo verzamelen we belangrijke gegevens over de bodemgesteldheid ter voorbereiding van bijvoorbeeld: 

  • bodemsaneringsprojecten
  • de bouw van tunnels en andere ondergrondse werken 
  • funderingen 
  • dijken en meer grondconstructies 
  • damwanden
  • de winning van grondstoffen