De komende twee jaar zorgen wij voor het mechanisch plaatsen van diepe milieukundige peilbuizen in opdracht van de gemeente Eindhoven. In juni zijn wij gestart met dit project. Op verschillende locaties in Eindhoven plaatsen wij de komende twee jaar diepe milieukundige peilbuizen voor een grondwatermonitoringsnetwerk.

Middle section

Grondwater beschermen, benutten en verbeteren

De gemeente Eindhoven heeft eind 2021 het plan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum en het stadsdeel Strijp vastgesteld. Hierin is de omgang met grondwaterverontreinigingen omschreven. Het plan stelt de stad in staat om duurzaam om te gaan met grondwater. Om de doelstellingen van het plan te realiseren, is periodieke grondwatermonitoring cruciaal. Zo kan de gemeente zorgen voor een duurzaam beheer van het grondwater door het te beschermen, benutten en verbeteren.

Hoofdaannemer voor de gemeente

Fons Eijsink, directeur BoutenGeotron: “Bij deze opdracht zijn wij de hoofdaannemer voor de gemeente Eindhoven. Al eerder werkten wij als (onder)aannemer aan gemeentelijke opdrachten. BoutenGeotron is verantwoordelijk voor alle aspecten van het plaatsen van de peilbuizen, inclusief projectvoorbereiding. Bovendien zorgen we voor de veiligheidsmaatregelen, bouwplaatslogistiek, verkeersmaatregelen en het uitvoeren van het mechanisch diepe boorwerk met sonische- en pulsboormethodes. De komende twee jaar werken we aan deze opdracht en is er een optie dat de opdracht met nog eens twee jaar wordt verlengd.”

Verschillende boortechnieken voor een effectieve realisatie

Xander Maas, projectleider BoutenGeotron: "Bij milieukundige boringen gebruiken we twee effectieve boortechnieken: pulsboren en sonisch boren. We kunnen daardoor diepe monitoringsbuizen tot wel 90 meter diep plaatsen. Pulsboren maakt gebruik van een mantelbuis en biedt nauwkeurige bodemprofielgegevens. Hierbij kunnen we klei- en leemlagen perfect afdichten. Met onze Nordmeyer pulsboorstellingen kunnen wij maximaal drie tot vijf peilbuizen in één boorgat plaatsen.”  

Sonisch boren maakt gebruik van hoogfrequente trillingen om zachte, gemengde en harde bodemformaties gemakkelijker te doorboren, met een vaste boordiameter van 100 mm. Opgeboorde grond verzamelen we in portaalcontainers. Vervolgens voeren we dit na analyse volgens de geldende voorschriften BRL 9335 of BRL 7050 af. Het opgepompte water vangen we op in IBC vaten. Wat vervolgens wordt bemonsterd, geanalyseerd en na goedkeuring op de vuilwaterriolering geloosd of afgevoerd wordt naar een erkende verwerker.

Images

Grondig en doordacht doorpakken

De kern van onze aanpak is grondig en doordacht doorpakken. Op dit project combineren wij techniek met samenwerking. Met onze specialisten in het mechanisch bodemwerk zorgen wij voor de ondergrondse inrichting van een grondwater monitoringsmeetnet. Dat start met een grondige en doordachte voorbereiding van onze kant. En de tijdige en juiste inzet van specialisten, zodat de kwaliteit, kwantiteit en veiligheid in de uitvoering van de opdracht zijn geborgd.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?