Verscholen achter de duinen van Petten, aan de uitgestrekte kust van de Noordzee, hebben wij de voorlopig laatste boring voltooid in opdracht van Geonius. Met behulp van de ‘old skool’ DSB 1/5 pulsboormachine hebben we op het strand een reeks geotechnische boringen gemaakt.

Middle section

De strandboring maakt deel uit van een reeks verkenningen voor geotechnisch bodemonderzoek op het terrein van NRG | PALLAS en zelfs een tulpenkwekerij. Voor het geotechnisch onderzoek hebben we zowel ongeroerde als geroerde bodemmonsters verzameld.

In deze video zie je hoe de strandboring in zijn werk gaat.

Met uiterste precisie meten

Strategisch geplaatste peilbuizen in de boorgaten dienen als registratiepunt voor de grondwaterstanden. Die kunnen op deze manier met uiterste precisie de standen meten. Geonius gaat dit grondwaternet beheren en monitoren voor hun opdrachtgever. Geonius zal zich verdiepen in het analyseren van de bodemmonsters in hun geotechnisch lab. Een noodzakelijke stap ter voorbereiding op de bouw van een koelwatervoorziening voor de PALLAS-reactor.

Boringen ter voorbereiding aanleg aan- en afvoerleidingen

Voor de koelwatervoorziening van de PALLAS-reactor komen straks twee aanvoerleidingen en één afvoerleiding. Met de peilbuis in de boringen stellen we onze opdrachtgever in staat de grondwaterstand te monitoren voor, tijdens en na het geboorde traject. Het doel? Een uiterst nauwkeurig vooronderzoek voor een gecontroleerd boorproces van het koelwaterkanaal vanaf het kanaal naar de isotopenreactor en vervolgens richting de zee.

Wat is de nieuwe PALLAS-reactor?

PALLAS is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gaat vervangen. Door de komst van de PALLAS-reactor kan Nederland miljoenen mensen blijven helpen. En dat voor de komende 50 jaar. Per dag zijn ruim 30.000 patiënten afhankelijk van de productie van medische radio-isotopen. De reactor gaat oplossingen voor nucleaire geneeskunde en onderzoek bieden. De komst van de PALLAS-reactor is belangrijk voor patiënten met levensbedreigende ziekten als kanker en hart- en vaatziekten.

Wij kijken graag verder voor jou!

We verzorgen graag diepe machinale boringen. Wij gaan, als dat nodig is, nog dieper voor jouw project! Tot wel 200 meter! Diepe machinale boringen zijn onze specialiteit.