Voor Fluxys België werken we op dit moment aan een 53 kilometer lang traject van Zeebrugge naar Gent. Hier voeren we een verkennend bodemonderzoek uit. Hierbij brengen we de bodemopbouw in kaart voor een nieuw aan te leggen pijpleiding. Deze pijpleiding gaat in de toekomst onder andere waterstof transporteren.

Headerfoto: © Fluxys

Middle section

Boorcapaciteit nodig

Fluxys België had op korte termijn boorcapaciteit nodig voor het uitvoeren van het bodemonderzoek. We hebben het werk samen met de opdrachtgever snel kunnen beoordelen door het uitvoeren van een uitgebreide voorschouw op de boorlocaties. Van aanvraag tot start uitvoering nam nog geen maand in beslag. Extra bijzonder is het dat we het in de zomervakantie voor elkaar konden krijgen. Toen zijn we namelijk al van start gegaan. Dit najaar werken we hier verder. Door een goede voorbereiding, de samenwerking met onze opdrachtgever en de inzet van onze collega’s konden we snel schakelen.

Het bodemonderzoek voeren we uit met onze CSR-V sonische boorstelling. Hiermee nemen we grondmonsters. Deze monsters beschrijven we om vervolgens te verwerken tot een digitaal bodemrapport, waar onze opdrachtgever mee aan de slag kan.

Het waterstofnetwerk voor de toekomst

Het totale project H₂ Highway ZBBXL van onze opdrachtgever bestaat uit 97 kilometer pijpleiding van Zeebrugge naar Brussel. Met maar liefst 5.500 buizen van 18 meter lang en 1 meter doorsnede, en met een investering van 300 miljoen euro kun je spreken van een imposant project en een belangrijke stap in de versnelling van de energietransitie.