Binnen de K3 organisatie, waar BoutenGeotron onderdeel van is, staat bij alles wat we doen de toekomst centraal. Zo laten we gebieden mooier en veiliger achter voor volgende generaties, geven we voorrang aan duurzaamheid voor een schonere toekomst en kijken we voortdurend naar kansen om de K3 organisatie verder te verrijken of te verbreden. We zijn een familiebedrijf dat altijd bezig is met de stip op de horizon.

Middle section

Tijd voor een volgende stap

Het toekomstgericht denken en handelen zit in onze haarvaten, dat mag duidelijk zijn. Dit geldt zowel voor onze organisatie als voor onze familie. Jan Willem van de Kamp zet zich nog iedere dag met veel plezier en energie in voor de organisatie en blijft dit zeker ook doen. Tegelijkertijd is het belangrijk om na te denken over de toekomstbestendigheid van het familiebedrijf K3. Om te blijven bouwen aan een organisatie die om kan gaan met alle veranderingen die de toekomst gaat brengen.

Nieuw bestuur

De volgende generatie Van de Kamp is al enige tijd aan de slag binnen K3. Vivian, Jan Willem Jr en Anouk zijn nu klaar voor een volgende stap. Met ingang van 1 september gaan we verder met een nieuw bestuur, waarin Jan Willem, Vivian, Jan Willem Jr. en Anouk gezamenlijk zitting nemen. De stabiele basis van de huidige K3 organisatie met goede, bevlogen mensen op de juiste plekken vormt de ruimte voor Vivian, Jan Willem Jr. en Anouk om te kunnen leren en de nodige ervaring op te doen. Bovenal vormt het een gezonde basis voor iedere K3 medewerker richting de toekomst. De directies van de dochterbedrijven van onze organisatie blijven ongewijzigd.

Het nieuwe bestuur kijkt ernaar uit om de succesvolle samenwerkingen van vandaag voort te zetten. Schouder aan schouder met alle collega’s, klanten en relaties.