In Zeeland werken we in opdracht van aannemerscombinatie Switch al een tijdje aan het project ‘Wintrack II’ van TenneT. BoutenGeotron verzorgt hier de bronbemaling voor de funderingen van 52 hoogspanningsmasten. De masten komen op een traject tussen Borssele en Rilland.

Middle section

Collega Mustapha Braij is hier sinds de start iedere doordeweekse dag te vinden. “Vanuit mijn woonplaats Nijmegen rijd ik naar de werklocatie en verblijf hier doordeweeks in een hotel. Het project is erg complex. Inmiddels zijn we 2,5 jaar bezig. Maar dat vind ik niet erg. Het is een fijne werkplek in Zeeland.”

Werken met droge voeten

Als voorman bronbemaling zorgt Mustapha dat iedereen hier met droge voeten kan werken. Mustapha: “Bij het graven van de funderingen kom je op grondwaterniveau terecht. Om droog te kunnen werken, verlagen we het grondwater tijdelijk.”

“Het water dat we oppompen is behoorlijk zout en bevat veel ijzer. We zorgen er daarom voor dat het opgepompte water niet in het oppervlaktewater terecht komt. Door retourbemaling zorgen we ervoor dat het water terugkomt in de bodem. Op plaatsen waar hier geen ruimte voor is, vangen we het grondwater op in grote containerbakken die worden afgevoerd. Dat zoute water gaat bijvoorbeeld naar de Oosterschelde.”

Twee bemalingstypen

We werken met twee verschillende bemalingstypen. Mustapha: “Het ene type is een freatische bemaling. Hierbij pompen we het grondwater op door middel van een horizontale drainage. We brengen dat aan met behulp van een mobiele kraan. Op deze horizontale drain koppelen we twee bemalingspompen die het ondiepe grondwater oppompen.”

Images

“Het tweede type bemaling is een spanningsbemaling. Als een afgesloten watervoerende laag aan de bovenkant begrensd is door een ondoorlatende laag en de stijghoogte groter is dan de bovenkant van het pakket spreekt men van spanningswater. Het verlagen van de stijghoogte is nodig om te zorgen dat de afsluitende laag niet open barst als je grond afgraaft. Dat gebeurt namelijk als er te weinig tegendruk is. Het verlagen van de stijghoogte regelen we door het plaatsen van verticale filters met een lengte van minimaal 8 meter. Op deze spanningsbemaling plaatsen we twee elektrische pompen.”

Door middel van peilbuizen controleren we of de stijghoogte ver genoeg verlaagd is om veilig de bouwput tot de juiste diepte te ontgraven. Het opgepompte grondwater pompen we in de meeste gevallen terug in de bodem door middel van retourbemaling.

Meer weten over Wintrack II?

Met een nieuwe hoogspanningsverbinding zorgt TenneT voor meer capaciteit. Dat is nodig voor het transport van elektriciteit, bijvoorbeeld voor duurzame windenergie op zee.