Waterbodemonderzoek

Voor grondig milieukundig onderzoek zorgen we dat je inzicht krijgt in de kwaliteit van de waterbodem. Belangrijk en meestal verplicht, bijvoorbeeld om een bouw- of milieuvergunning aan te vragen. Of voor het vinden van een nieuwe bestemming voor slib en bagger.  

Content Paragraphs

Milieukundig waterbodemonderzoek is nodig bij bijvoorbeeld het op diepte houden van watergangen, het verbeteren van de waterkwaliteit en het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Alle waterbodem die we vanuit het water naar boven halen, laten we vooraf onderzoeken op verontreinigingen. Daarvoor nemen we monsters die we naar het laboratorium brengen.

Wat erin zit, halen we naar boven

We bemonsteren met diverse technieken, van kleine wateren tot grote vaarwegen. Daar onderzoeken we de kwaliteit van de waterbodem, slib en bagger. Na kwalificatie vindt weggeschepte waterbodem vaak een nuttige nieuwe bestemming. Voor bijvoorbeeld geluidswallen of herinrichting van diepe plassen. Daar werken onze K3-collega’s van Grondbank GMG graag aan mee.