Aanleg grondwatersaneringssysteem bij de Capsulefabriek in ‘s-Hertogenbosch

Op de plek waar tot 1979 de Capsulefabriek in ’s-Hertogenbosch stond, werken we aan een mooi project voor onze opdrachtgever NTP.

NTP voert dit project uit voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het gaat om een grond- en grondwatersanering in het gebied waar vroeger de capsulefabriek stond. Hier werden onder meer doppen voor melk- en wijnflessen gemaakt van koper en lood. Om dit te produceren, gebruikte de fabriek diverse stoffen om metalen te kunnen reinigen en bewerken. Deze stoffen zijn in de bodem en in het grondwater terecht gekomen.

Middle section

Je vindt het gebied van de voormalige fabriek aan de Zuid-Willemsvaart, vlakbij het centrum van ’s-Hertogenbosch. Meer weten over dit project?

In totaal 31 boringen

In de eerste fase hebben we 15 boringen gedaan met onze pulsboorstelling, als onderdeel van het saneringssysteem. Daarnaast worden deze boringen gebruikt om de bodemverontreiniging in kaart te brengen. Met fase twee zijn we vandaag gestart, waarbij we nog eens 16 boringen doen.

Aanleg grondwatersaneringssysteem

In het gebied zorgen we voor de aanleg van onttrekking- en infiltratiebronnen als onderdeel van het saneringssysteem. Hiervoor hebben we mechanische boringen uitgevoerd tot een diepte van 17 tot 23 meter onder maaiveld. Er is gewerkt met diverse filterstellingen en diameters variërend van 219 tot 324 mm. Door middel van pulsboren, hebben we bronnen kunnen plaatsen. Dit alles ter voorbereiding op de grondwatersanering.

Peilbuizen plaatsen voor controle

Ook hebben we peilbuizen geplaatst voor NTP waarmee zij de werking van het saneringssysteem kunnen controleren. Hier hebben we een sonische boortechniek toegepast. Sonisch boren is voor het plaatsen van peilbuizen een geschikte en snelle boormethode.

Milieukundige begeleiding verificatie

In opdracht van adviesbureau RSK hebben we ongeroerde grondmonsters genomen door middel van steekbussen. Deze monstername is in het kader van de milieukundige verificatie gezamenlijk uitgevoerd met de milieukundige begeleider van RSK.

Fase 2

De eerste fase van de aanleg is eind maart afgerond. Vandaag (9 april) zijn we gestart met de tweede fase van de aanlegwerkzaamheden. We werken in een ander gedeelte van het projectgebied aan de aanleg van het saneringssysteem en het plaatsen van peilbuizen. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak omdat bij de werkzaamheden een wegafsluiting nodig is in een drukke omgeving. Zo wordt overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Vakmanschap en samenwerking staan voorop

Xander Maas (projectleider): “Bij BoutenGeotron houden we van aanpakken. En niet zomaar aanpakken, maar grondig en doordacht doorpakken. We combineren techniek met samenwerking. Onze specialisten in het veld, zoals bij dit project onze collega’s Arthur en Remko, zorgen voor het mechanische boorwerk. We bereiden het werk grondig voor zodat we niks aan het toeval overlaten. Bovendien communiceren onze vakmensen continu op de werklocatie met de opdrachtgever en waar nodig doen we aanpassingen.”

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Waar wij klaar zijn met het voorbereidende werk kun jij verder. Wij zorgen dat het werk op de afgesproken tijd af is. Neem contact met ons op om te zien wat we voor jouw project kunnen betekenen.