Steeds vaker hebben we te maken met heftige regenval waardoor er wateroverlast kan ontstaan. Zo ook in een woonwijk in Doetinchem. De overlast ontstaat hier doordat in de bodem een ondoorlaatbare laag zit op zo’n 1,50 meter diepte. Met als gevolg dat het regenwater nergens naartoe kan. In opdracht van Van der Velden rioleringsbeheer plaatsen we daarom boringen voor infiltratieputten.

Middle section

Collega’s David en Enes zijn bezig met dit project. David: “Gelukkig is het deze week mooi weer, we hebben veel regen gehad. Je ziet dat het echt nodig is. Mooi om te zien dat deze techniek voor een oplossing gaat zorgen hier voor de bewoners.”

Op 13 meter diepte

In de woonwijk plaatsen wij op verschillende plekken infiltratieputten. Deze zijn 13 meter diep. Het water komt via de putten terecht in de diepere ondergrond. Voorbij de ondoorlaatbare laag dus. Dat is niet het enige. De infiltratieputten bevatten een filter dat het regenwater zuivert tot een hoge kwaliteit. Onderin de afvoerbuis zorgt een spuitmond samen met de druk van de bovenliggende waterkolom voor een snelle afvoer van het water. Na infiltratie wordt het water afgevoerd in de bodem.

Uitdroging van de bodem tegengaan

Ons klimaat kent naast natte periodes en heftige regenbuien ook droge periodes. Hierdoor kan de bodem uitdrogen en daalt het grondwaterpeil. Deze techniek – het infiltreren van regenwater - helpt bovendien op de lange termijn uitdroging van de bodem voorkomen.

Bekijk hier een korte video van het werk in Doetinchem.