In het Paleiskwartier in 's-Hertogenbosch werkten wij aan boringen voor een saneringssysteem en het in kaart brengen van de bodem.

Content Paragraphs

In 's-Hertogenbosch werkten wij aan een mooie opdracht in het Paleiskwartier. Aan de Onderwijsboulevard en aan de westkant daarvan is het grondwater verontreinigd. Deze verontreiniging is ontstaan door bedrijfsactiviteiten op het voormalige bedrijventerrein de Wolfsdonken (tegenwoordig het Paleiskwartier). De gemeente ’s-Hertogenbosch wil dit aanpakken met een ondergronds saneringssysteem. Aannemer voor de aanleg van het saneringssysteem is Mourik Groot Ammers waarvoor BoutenGeotron het boorwerk tijdens de zomervakantie heeft uitgevoerd.

Boringen voor saneringssysteem en in kaart brengen bodem

Voor de aanleg van het bodemsaneringssysteem in het Paleiskwartier hebben wij het plaatsen van de verticale filters verzorgd. Zodra ons werk klaar was, kon onze opdrachtgever verder met het aansluiten van het leidingwerk. We hebben machinale boorwerkzaamheden gedaan die nodig zijn voor het aanbrengen van verticale filters voor de in situ bodemsanering (bij het weghalen van de verontreiniging in de bodem en het grondwater wordt er niet ontgraven). Daarnaast hebben wij peilbuizen geplaatst voor de monitoring van het grondwater. Hiermee kun je het saneringsverloop volgen.

Diverse boormethoden

In het Paleiskwartier hebben we diverse boormethoden gebruikt: holle avegaarboren, pulsboren, rotary zuigboren en sonisch boren. Met de avegaarboring hebben we de ondiepe filters geplaatst in het brongebied waarbij we goed zicht hielden op bodemsamenstelling en grondeigenschappen. Pulsboren is ingezet in het middengebied voor de filters tot 20 meter diepte met een boorgatdiameter van 324 mm. Met een beperkte werkruimte dus, waardoor we gecontroleerd en “schoon” te werk moesten gaan. En rotary zuigboring is een boormethode die we hebben gebruikt om de diepte tot 60 meter in combinatie met een grote boorgatdiameter goed te kunnen behalen. Met sonisch boren tenslotte hebben we peilbuizen voor de monitoring geplaatst. Bij elk project kijken we welke boormethode het beste past. Meestal is dat net zoals in ’s-Hertogenbosch een combinatie van verschillende boortechnieken. 

Rekening houden met omgeving

Voor onze opdrachtgever Mourik Groot Ammers hebben we dit project in de vakantieperiode uitgevoerd. Omdat de locaties zich op en rondom scholen bevinden, hebben we de uitvoering van het werk daar op afgestemd. Zo hebben wij de veiligheid kunnen borgen en de overlast zo veel mogelijk kunnen beperken. Een extra uitdaging was dat de Vuelta langs de projectlocatie kwam. Gedurende 2 weken konden we ons werk beperkt uitvoeren. Rekening houden met de omgeving is iets wat voor ons vanzelfsprekend is. Dankzij een strakke planning en inzet van meerdere boorstellingen tegelijkertijd, is het ons gelukt om het werk binnen de gestelde tijd uit te voeren.

Meer weten?
Paragraphs