BoutenGeotron verzorgt de bronbemaling voor de spooronderdoorgang in Elst.

Content Paragraphs

Opdrachtgever: Mobilis/Hegeman

Dit project is in oktober 2021 afgerond.

In het Gelderse Elst werkt onze dochteronderneming BoutenGeotron sinds augustus 2020 mee aan de onderdoorgang van het spoor tussen Arnhem en Nijmegen. BoutenGeotron verzorgt hier de bemaling door middel van deepwell bronnen met onderwaterpompen.

Grondwater oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te laten dalen. Dat is bronbemalen. Zo kan er droog gewerkt worden. Bronbemaling is dan ook vooral nodig bij de aanleg van ondergrondse parkeergarages, kelders, funderingen, rioleringen en andere ondergrondse leidingen. Zo ook bij de spoorondergang in Elst.

Grondwater wegpompen om spoorviaduct op zijn plaats te krijgen

Om het viaduct op zijn plaats te kunnen krijgen, is het grondwater tot een niveau van 3,5 meter beneden het maaiveld verlaagd. Het dek van het viaduct is 200 meter verderop gebouwd en met behulp van vijzels op wielen op zijn plaats gereden. Vervolgens is het water tot een niveau van 7 meter onder maaiveld verlaagd. Zo kunnen de wanden en de vloer van het viaduct gefabriceerd worden. Het grondwater wordt met een debiet van 100 kubieke meter per uur opgepompt en via een ontijzeringsinstallatie geloosd op het oppervlaktewater.

​​​​​​​Minder oponthoud door onderdoorgang

De onderdoorgang zorgt ervoor dat het verkeer over de Rijksweg Noord in de toekomst onder het spoor door kan rijden. Het verkeer maakte eerder gebruik van een spoorwegovergang, maar dat veroorzaakte veel oponthoud. De spoorlijn bij Elst kent veel treinverkeer, waardoor de spoorbomen vaak dicht waren. Het duurt overigens nog wel even voordat er daadwerkelijk auto's onder de viaduct door kunnen. De weg is in de zomer van 2021 helemaal klaar.