RijnlandRoute A4 – A44

Middle section wrapper

Door bronbemaling over een lengte van maar liefst 14 kilometer zorgt BoutenGeotron ervoor dat de Rijnlandroute kan worden aangelegd.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Met deze nieuwe route bouwt de provincie Zuid-Holland aan de economische versterking van de regio. De weg moet huidige knelpunten oplossen en de doorstroming in de regio Holland Rijnland garanderen, met name rondom Leiden en Katwijk. Tijdens de werkzaamheden verzorgt BoutenGeotron de bronbemaling. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2021 gereed.

Images

Bemaling om droog te kunnen werken

Grondwater oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te laten dalen. Dat is bronbemalen. Zo kan er droog gewerkt worden. Bronbemaling is dan ook vooral nodig bij de aanleg van ondergrondse parkeergarages, kelders, funderingen, rioleringen en andere ondergrondse leidingen. Zo ook bij de werkzaamheden aan de RijnlandRoute.

Wij werken op het gedeelte N434 - A44 - A4. Hier komt een tunnel van 2,5 kilometer lang, met een verdiepte ligging van 1,4 kilometer. Het water dat we oppompen, komt verderop direct in het grondwater door DSI-retourbemaling. Zo heeft de omgeving geen last van een daling van het grondwaterpeil.

Het werk bestaat uit maar liefst 14 kilometer bemaling en het plaatsen van circa 400 boringen voor retourbemaling op de Rijnlandroute. De looptijd van het werk is ongeveer 2,5 tot 3 jaar.

Hoe kunnen wij u helpen?