Steeds vaker hebben we te maken met heftige regenval waardoor er wateroverlast kan ontstaan. Overlast kan bijvoorbeeld ontstaan doordat in de bodem een ondoorlaatbare laag zit op geringe diepte. Met als gevolg dat het regenwater nergens naartoe kan. BoutenGeotron biedt ook regenwaterinfiltratie aan. Dit is een techniek voor de afvoer van regenwater. 

Ons klimaat kent naast natte periodes en heftige regenbuien ook droge periodes. Hierdoor kan de bodem uitdrogen en daalt het grondwaterpeil. Deze techniek – het infiltreren van regenwater - helpt bovendien op de lange termijn uitdroging van de bodem voorkomen.

Door regenwaterinfiltratie zorgen we dat we goed omgaan met grondwater en regenwater.

Middle section wrapper

Infiltratie van regenwater

BoutenGeotron biedt ook DSI® regenwaterinfiltratie aan. Dit is een innovatieve infiltratietechniek voor de afvoer van regenwater. Door klimaatverandering regent het vaker heftig en hard, met als gevolg dat er in een korte tijd veel regenwater veel regenwater afgevoerd moet worden. De DSI® technologie is een uitstekende combinatie met het afkoppelen van hemelwater van het riool. Het systeem neemt weinig ruimte in, zodat het geschikt is voor stedelijk gebied.  

Bottom section wrapper

Dit doen we ook