Wij kunnen voor jou het grondwater tijdelijk laten dalen door bronbemaling. Dat is essentieel bij bijvoorbeeld de aanleg van tunnels, ondergrondse parkeergarages, kelders, funderingen, rioleringen en andere ondergrondse leidingen. BoutenGeotron biedt ook DSI® regenwaterinfiltratie aan. Dit is een innovatieve infiltratietechniek voor de afvoer van regenwater. 

Door bronbemaling en regenwaterinfiltratie zorgen we dat we goed omgaan met grondwater en regenwater.

Middle section wrapper

Grondwater tijdelijk laten dalen

Dat doen we door bronbemaling. Zo zorgen we dat er op de bouwplek tijdelijk geen grondwater kan komen. Zo kan er droog gewerkt worden. Verderop kunnen wij het opgepompte water grotendeels weer terugbrengen in de bodem. Dat doen we door de combinatie van bronbemaling én retourbemaling (DSI®). Hiermee voorkomen we verspilling van het grondwater.

Infiltratie van regenwater

BoutenGeotron biedt ook DSI® regenwaterinfiltratie aan. Dit is een innovatieve infiltratietechniek voor de afvoer van regenwater. Door klimaatverandering regent het vaker heftig en hard, met als gevolg dat er in een korte tijd veel regenwater veel regenwater afgevoerd moet worden. De DSI® technologie is een uitstekende combinatie met het afkoppelen van hemelwater van het riool. Het systeem neemt weinig ruimte in, zodat het geschikt is voor stedelijk gebied.  

Bottom section wrapper

Dit doen we ook