Nieuws

Content Paragraphs
04 maart 2024

We heten Ralph Spiljard van harte welkom terug bij BoutenGeotron

20 februari 2024

Bodemmonsters verzamelen tot 72 meter diepte in Petten

19 januari 2024

Terugkijken op 2023 geeft energie voor 2024!

20 december 2023

Bronbemaling voor 52 hoogspanningsmasten in Zeeland

08 november 2023

Bodemonderzoek voor 53 km lang waterstofnetwerk

10 oktober 2023

Uitleg geven over ons werk op open dag ‘Griftpark op z’n kop’ in Utrecht

13 september 2023

Bouwen aan het K3 van de toekomst

25 augustus 2023

Aan de slag voor de gemeente Eindhoven met inrichting grondwatermonitoringsnetwerk

23 juni 2023

Uniek werk: 103 inpandige boringen met elektrische boorstelling