Een nieuw jaar betekent een nieuwe focus op ons werk. We hebben stappen gezet om ons volledig te specialiseren in mechanisch boorwerk. We kijken daarbij wat het beste is voor jou. Hoe we jou de beste kwaliteit kunnen blijven leveren. Met de juiste kennis en kunde in huis zijn we je altijd graag van dienst.

Middle section

Mechanisch boorwerk is niet nieuw voor BoutenGeotron. Sterker nog: we doen het al jaren. Maar ook dan kun je jezelf altijd verbeteren. Met een duidelijke focus en een doel weten we hoe we jou nog beter kunnen helpen. Om jouw werk optimaal te laten presteren.

Samen grondig en doordacht doorpakken

In onze projectmatige aanpak combineren wij techniek met samenwerking. Met onze specialisten in het mechanisch boorwerk zorgen wij voor de inrichting van jouw geo- en milieutechnisch onderzoek, meetnet, onttrekkingen, infiltratie en bodemsanering. Wij starten met een grondige en doordachte voorbereiding. Tijdens het project gebruiken we ons eigen, moderne materieel en zetten onze eigen mensen in. Zo zorgen wij dat het werk goed wordt gedaan en tijdig klaar is. En dat je steeds de gezichten blijft zien die je gewend bent.

Fons Eijsink, operationeel manager: “De nieuwe focus houdt ook in dat we nog meer met je mee kunnen denken in het proces. Dat doen we door tijdig informatie te leveren en inzicht te geven in risico’s en kansen. Door hierin een verbindende en regisserende rol te spelen, kunnen wij het werk van onze klanten optimaal laten presteren.”

Jij kunt aan de slag, waar wij klaar zijn

Fons: “We richten ons op de toekomst en hebben besloten ons te gaan focussen op bodem- en waterprojecten. Dat is in principe niks nieuws. Maar door deze keuze zetten we een aantal andere werkzaamheden op een lager pitje. ‘Less is more’, met als doel nog meer waarde aan onze opdrachtgevers te leveren in de keten van bodem- en watertechniek.”

Kortom: onze focus ligt meer dan ooit op specialistisch mechanisch boorwerk met het vakmanschap dat we hebben op het gebied van bodem en water. Zo kun jij direct aan de slag met jouw bodem- of waterproject waar wij klaar zijn.

Voor ieder bodemprobleem een oplossing

Wij helpen graag met mechanische boringen en grond- en regenwateruitdagingen voor:

Paragraphs

Geo- en milieutechnische boringen voor bodem- en waterbodemonderzoek en bodemsaneringen

  • Mechanische boringen voor geo- en milieutechnische onderzoeken naar de kwaliteit van bodem, waterbodem en grondwater.
  • Het nemen van bodem- en waterbodemmonsters die we naar het laboratorium brengen.
  • Mechanische boringen voor het plaatsen van bronnen en peilbuizen voor de uitvoering van bodemsaneringen.
  • Het plaatsen van bronnen voor grondwateronttrekking zoals brandwaterputten en beregeningsputten.
  • En het plaatsen van (diepe) bronnen voor monitoringssystemen voor het beheer van water en bodem.

Beheersing van grondwater door bronbemaling

We laten het grondwater tijdelijk dalen door bronbemaling zodat er op de bouwplek geen grondwater kan komen. En jij met droge voeten kunt werken. Het opgepompte water brengen we terug in de bodem door een combinatie van bronbemaling en retourbemaling (DSI®). Deze duurzame methode voorkomt verspilling van het grondwater.

Regenwaterinfiltratie (DSI®)

Door bronnen te plaatsen zorgt deze innovatieve infiltratietechniek voor de afvoer van overmatig regenwater in natte periodes.

Gesloten bodemenergiesystemen

Met onze Boxer 200 verzorgen wij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen tot 225 meter. We boren diep de grond in om aardwarmte-installaties aan te kunnen leggen.

Neem een kijkje op onze projectpagina. Hier staat een greep uit verschillende langlopende projecten waaraan we hebben mogen werken. Uiteraard doen we niet alleen langlopende projecten, maar zijn we je ook graag van dienst bij kortlopende projecten.

We helpen je graag, dag in dag uit

Onze trotse en kundige medewerkers staan graag voor jou klaar! Neem contact met ons op. We bespreken graag samen de mogelijkheden.